• Instagram 200px
  • Youtube 200px
  • Facebook 200px

DOKUMENTACJA UCZESTNIKA

1. POBIERZ KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ WOL 

2. WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ

Uczestnicy rejestrujący się na kilka tygodni obozów prosimy o wypełnienie karty kwalifikacyjnej na każdy tydzień obozu.

Prawidłowo wypełniona Karta Kwalifikacyjna powinna zawierać daty szczepień lub załączoną kopie aktualnej karty szczepień.

Wypełnienie i dostarczenie oryginału karty kwalifikacyjnej jest warunkiem przyjęcia uczestnika na obóz zgodnie z wymogiem Kuratorium Oświaty. 

3. WYŚLIJ ORYGINAŁ KARTY KWALIFIKACYJNEJ

ADRES FUNDACJI:

WORD OF LIFE 

UL.ŁANOWA 24/26

95-100 ZGIERZ

Dostarcz Kartę Kwalifikacyjną nie później niż tydzień przed rozpoczęciem obozu.

REJESTRACJA

NA OBOZY MŁODZIEŻOWE

Informujemy, że obozy letnie WOL odbędą się zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dołożymy wszelkich starań by zapewnić każdemu uczestnikowi bezpieczny pobyt, a także aktywny wypoczynek w najlepszym towarzystwie.

W przypadku odwołania obozu z powodu COVID-19 zwracamy pełny koszt.

 Wypełnij formularz internetowy

Wpłać zaliczkę

Wyślij Kartę Kwalifikacyjną uczestnika

Brak dopełnienia wszystkich formalności (to jest dostarczenie oryginału karty kwalifikacyjnej oraz całkowitej płatności za obóz) najpóżniej do TYGODNIA PRZED OBOZEM jest jednoznaczna z UTRATĄ REZERWACJI MIEJSCA.

© 2021 by Word of Life Fellowship/International. Created on Editor X.