• Instagram 200px
  • Youtube 200px
  • Facebook 200px
Obóz Zimowy 2021

WPŁAĆ ZALICZKĘ I REZERWUJ MIEJSCE!

 Podstawą rezerwacji miejsca jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki 150 zł za każdy tydzień obozu.

1. DOKONAJ BEZZWROTNEJ WPŁATY ZALICZKI 150 zł za każdy tydzień obozu.

DANE DO PRZELEWU:

 

Nr rachunku bankowego Word of Life Fellowship/International: Pekao SA 08 1240 3057 1111 0000 3439 0324

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz termin obozu

W razie potrzeby rachunku uproszczonego prosimy o wcześniejsze całkowite uregulowanie płatności za obóz oraz o kontakt mailowy z danymi do wystawienia rachunku. Rachunek uproszczony zostanie wręczony w dzień rozpoczęcia obozu.

Nie realizujemy bonów turystycznych.

2. WYŚLIJ DOWÓD WPŁATY NA EMAIL: wolpolska@gmail.com

REJESTRACJA

NA OBOZY MŁODZIEŻOWE

Wypełnij formularz internetowy

Wpłać zaliczkę

Wyślij Kartę Kwalifikacyjną uczestnika

Brak dopełnienia wszystkich formalności (to jest dostarczenie oryginału karty kwalifikacyjnej oraz całkowitej płatności za obóz) najpóźniej do TYGODNIA PRZED OBOZEM jest jednoznaczna z UTRATĄ REZERWACJI MIEJSCA.

© 2021 by Word of Life Fellowship/International. Created on Editor X.