top of page
  • Instagram 200px
  • Youtube 200px
  • Facebook 200px

WPŁAĆ ZALICZKĘ I REZERWUJ MIEJSCE!

Podstawą rezerwacji miejsca na obóz jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki 150 złotych za każdego uczestnika obozu.

Cennik na obóz rodzinny:

0-4 lat za darmo

5-10 lat 460 zł/os.

11-dorośli 620 zł/os.

1. DOKONAJ WPŁATY BEZZWROTNEJ ZALICZKI 150 zł za każdego uczestnika obozu

DANE DO PRZELEWU:

 

Nr rachunku bankowego Word of Life Fellowship/International: Pekao SA 08 1240 3057 1111 0000 3439 0324

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko rodzica/opiekuna/ osoby dorosłej oraz termin obozu

W razie potrzeby rachunku uproszczonego prosimy o wcześniejsze całkowite uregulowanie płatności za obóz oraz o kontakt mailowy z danymi do wystawienia rachunku. Rachunek uproszczony zostanie wręczony w dzień rozpoczęcia obozu.

Nie realizujemy bonów turystycznych.

2. WYŚLIJ DOWÓD WPŁATY NA EMAIL: wolpolska@gmail.com

3. NAJPÓŹNIEJ TYDZIEŃ  PRZED OBOZEM DOKONAJ CAŁKOWITEJ  PŁATNOŚCI ZA OBÓZ

REJESTRACJA

NA OBÓZ RODZINNY

Brak dopełnienia wszystkich formalności (to jest całkowitej płatności za obóz) najpóżniej do TYGODNIA PRZED OBOZEM jest jednoznaczna z UTRATĄ REZERWACJI MIEJSCA.

Wypełnij formularz internetowy

Wpłać zaliczkę

bottom of page