top of page

Zadania do wykonania

Wyślij zdjęcie Cichego Czasu z danego tygodnia (wzór zdjęcia) oraz wypełnij tygodniowy formularz dotyczący obecności na nabożeństwie i na młodzieżówce.

Po wykonaniu służby wypełnij raport służb.

Po przeczytaniu książki wypełnij sprawozdanie z książki.

Skontaktuj się z liderem, którego przypisze ci kadra Word of Life, aby zdać mu wersety.

CHALLENGE 650

Wyrabianie dobrych, duchowych nawyków

Bardzo się cieszymy, że chcesz wziąć udział w programie Challenge 650! Ufamy, że jeśli wytrwale będziesz wypełniał/a wszystkie zadania w celu bliższego poznania Boga, to zobaczysz duży postęp w swoim wzroście duchowym pod koniec roku szkolnego.


Challenge 650 zakłada, że nastolatek ma lidera młodzieżowego. Ty takiego nie masz. A więc dla osób takich jak ty skoponowaliśmy system, dzięki któremu będzie można wykonać pełny program.

bottom of page