top of page

Co Niedzielę:

- Wgrać zdjęcie wypełnionego Cichego Czasu w Formularzu

  • Jedno zdjęcie całego tygodnia

  • Z wyraźną datą

  • nie uzupełniamy wpisy minionych dni w Cichym Czasie

- obecność na Nabożeństwie i czego się nauczyłeś

- obecność na Młodzieżówce i czego się nauczyłeś

CHALLENGE 650

Cel:  
Celem Challenge’u 650 jest zachęcanie młodzieży do aktywnego wzrostu duchowego. Challege 650 polega na zdobywaniu punktów przez stosowanie dyscyplin duchowego życia takich jak robienie Cichego Czasu, zapamiętywanie werstów, czytanie książek i wykonywanie służb w kościele, aby osiągnąć nagrodę.

Nagrody:

Za 650 pkt - 50% zniżki na tydzień Obozu Letniego WOL + T-shirt WOL

Za 1000 pkt - 100% zniżki na tydzień Obozu Letniego WOL + bluza WOL (lub T-shirt)

Zasady do Challenge’u 650:

  1. Uczestniczyć w challenge’u może: młodzież z aktywnych Klubów Biblijnych Word of Life; od siódmej klasy do ukończenia szkoły średniej. Wszelkie wyjątki będą uzgadniane z Kadrą WOL.

  2. Termin Challenge’u od 1 września do 15 czerwca.  

  3. Lider młodzieżówki otrzymuje dostęp do formularza internetowego celem sprawdzenia i oznaczenia osiągnięć młodzieży. Uczestnik Challenge’u ma obowiązek zgłosić wykonane zadanie nie później niż dwa tygodnie od wykonania.

  4. Lider wypełnia dane punktowe na bierząco w formularzu internetowym. 

  5. Zdobywanie punktów: 

Cichy Czas - 1 pkt za każdy dzień
Każdy dzień w którym Cichy Czas został odpowiednio wypełniony - 1 pkt. Za cały tydzień - 1 bonus pkt. Lider sprawdza wypełniony zeszyt Cichego Czasu nie rzadziej niż co dwa tygodnie. 

Werset z pakietu - 4 pkt
Każdy bezbłędnie zaliczony werset z odnośnikiem u lidera. Każdy werset może być zaliczony tylko raz w roku szkolnym. 

Służba Chrześcijańska - 10 pkt 
Za jedną służbę w ciągu tygodnia ze służb wymienionych w liście służb Chrześcijańskich WOL. Ta sama służba może być zaliczona 3 razy w roku szkolnym. Maksymalnie 15 służb chrześcijańskich na rok szkolny. 

Książki - 50 pkt za każdą książkę
Przeczytanie w całości książki wybranej przez WOL i wypełnienie raportu. Maksymalnie 3 książki w roku szkolnym. 

Nowa osoba na spotkaniu młodzieżowym - 50 pkt
Przyprowadzenie nowej osoby na spotkanie młodzieżowe. Punkty są uznawane za maksymalnie 2 osoby w roku szkolnym. 

Egzamin z wersetów – maksymalnie 210 pkt
Każdy uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu z wersetów biblijnych. Punktacja z egzaminu jest dodawana do Challenge’u. 

Co miesiąc:

- zaliczyć wersety u Anity lub Mateusza

bottom of page