top of page
 • Instagram 200px
 • Youtube 200px
 • Facebook 200px

CHALLENGE 650

Wyrabianie dobrych, duchowych nawyków

Paweł napisał Tymoteuszowi:

"A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności." 
                              1 Tym. 4:7

Rozwijanie zdrowych nawyków duchowych jest kluczowe dla wzrostu każdego naśladowcy Chrystusa. Za wykonanie programu młodzież będzie mogła odebrać nagrodę. Zaangażowanie się w Challenge 650 w celu zbudowania lepszej relacji z Bogiem niewątpliwie przyniesie pozytywny efekt.

Challenge 650 rozwija duchowe nawyki w dwóch obszarach: 

2. Dzielenie się wiarą

 • Służba

 • Przyprowadzanie przyjaciół

 • Rozmowy o Ewangelii

 • Uczniostwo (Mobilizacja)

1. Wzrastanie w wierze

 • Obecność na młodzieżówce

 • Cichy Czas

 • Zapamiętywanie wersetów

 • Czytanie książek

Podstawowe warunki

 1. Uczestnicy: Challenge 650 obejmuje nastolatków od szóstej klasy do ukończenia szkoły średniej, którzy uczęszczają na młodzieżówkę, współpracującą z misją Word of Life; Jeśli powyższe warunki nie stosują się do ciebie, wypełnił formularz zgłoszeniowy TUTAJ. Wszelkie wyjątki będą uzgadniane z Kadrą WOL.

 2. Termin: od 1 Września do 31 Maja

 3. Regularność: Wykonane zadania należy zgłaszać liderowi młodzieżówki na bieżąco tzn. nie później niż dwa tygodnie od jego wykonania. 

 4. Zadanie lidera: Lider powinien zgłaszać postęp swoich uczestników kadrze WOL poprzez wypełnianie tabelki internetowej lub przez wysłanie zdjęcia papierowej wersji tabelki najpóźniej do końca każdego miesiąca.

Nagrody

-50% na obóz letni WOL

+ Koszulka "Challenge Accepted"

za 500 punktów

-100% na obóz letni WOL

+ Bluza "Challenge Accepted"

za 650 punktów

bottom of page