top of page
  • Instagram 200px
  • Youtube 200px
  • Facebook 200px

Wyznanie Wiary

Wierzymy...  że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest werbalnie natchnionym Słowem Bożym. Jest ono nieomylne w oryginalnych językach i jest najwyższym i ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i życia.

 

Wierzymy... w jednego Boga, Stwórcę i Pana wszechświata, który wiecznie współistnieje w Trzech Osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

Wierzymy... w bóstwo Jezusa Chrystusa, Jego niepokalane poczęcie, bezgrzeszne życie, Jego śmierć za grzechy i cielesne zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Boga Ojca, w Jego osobowe, nadchodzące premilenialne powtórne przyjście.

 

Wierzymy...  że wszyscy ludzie zgrzeszyli, a więc są winni przed Bogiem i dlatego zasługują na potępienie.

Wierzymy... że wszyscy, którzy wiarą przyjmują Jezusa Chrystusa są narodzeni na nowo z Ducha Świętego, są więc dziećmi Bożymi i wiecznie zbawionymi i że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym, oświecając, prowadząc i wyposażając go w moc do życia, składania świadectw i służby. Wierzymy, że Bóg odpowiada na modlitwy swego ludu i zaspokaja jego potrzeby według swej woli.

Wierzymy... że Bóg daje duchowe dary wszystkim wierzącym dla budowania Ciała Chrystusowego. Jednakże wierzymy, że niektóre dary Ducha, takie jak: mówienie obcymi językami i uzdrawianie widocznie ograniczały się dla pierwotnego Kościoła.

 

Wierzymy... w cielesne zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, w wieczną szczęśliwość zbawionych w chwale i wieczne męki niezbawionych w piekle.

Wierzymy... że wszyscy wierzący są wezwani do życia oddzielonego od wszystkich świeckich, grzesznych praktyk i związków.

Celem Word of Life jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, a także czynienie uczniami, głównie wśród młodzieży. Proponujemy rozmaite sposoby zgodne z Pismem Świętym, mające na celu budowanie Jego Kościoła.

bottom of page